شرایط رشد گیاهان خانگی

بیشتر مردم گیاهی خانگی را انتخاب می کنند که شکل و ظاهر آن بی عیب و نقص و قیمت آن مناسب باشد اما موضوع مهم تر آن است که گیاه مدنظر باید با شرایط نور و گرمای زیستگاه خود نیز سازگار باشد

سه نکته ی مهم را باید همواره به یاد داشت:

۱٫ هرگیاه بعضی چیز ها را دوست دارد و بعضی دیگر را نه!!

بعضی گیاهان در زمستان نیاز دارند که گرم نباشد و بعضی دیگر زیر نور کامل آفتاب به شکوفایی می رسند. ممکن است اگر گیاه دیگری در این وضعیت قرار گیرد از بین برود. توجه باید داشت که نباید حدس زد که گیاه به چه جیز هایی نیاز دارد. یافتن نیاز های علمی گیاه را به طور کامل شرح خواهیم داد

۲٫ هرگیاه تازه واردی دچار غم غربت میشود ، حتی اگر در شرایط مطلوبی نگهداری شود!!

پاره ای از واریته های گیاهی ، وقتی از جایی با نور مناسب و رطوبت گلخانه ای به خانه ای با نور کم و محیطی خشک منتقل شوند دچار تنش های آشکاری میشود . یعنی اگر چند روزی حالت پلاسیدگی یا مردگی پیدا کند ارتباطی به شرایط حال گیاه ندارد و کاملا طبیعی است

۳٫ گیاهی که تازه به خانه میاورید ممکن است به وضعیت نامطلوب عادت کند!!

همانطور که ممکن است گیاه در جای مناسب با پلاسیدگی موقت عکس العمل نسبت به تغییر مکان دهد ، ممکن است به وضعیت نامطلوبی خود را وفق دهد بسیاری از گیاهان میتوانند به تدریج خود را با محیط نامطلوب سازگار کنند برای حل این مسایل و شناخت درست نحوه رشد صحیح گیاهان باید شرایط رشد ایده آل گیاهان را به درستی بشناسید مطالبی که در مورد هر گیاه تحت عنوان روش نگهداری گفته میشود ، شرایط ایده آل رشد گیاه را در موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار میدهد

شرایط رشد گیاهان خانگی در موقعیت های مختلف

۱. موقعیت سایه

این موقعی به صورتی است که گیاه دور از پنجره قرار بگیرد اما نور به اندازه ای باشد که بتوان در آن محیط مطالعه کرد. گیاهان نیمه سایه ای میتوانند یکی دوماه در این وضعیت رشد کنند اما بعضی برای همیشه به این وضعیت عادت میکنند. از گونه های سازگار این موقعیت می توان به آگلونما، آسپیدسترا، آسپلنیوم، فیتونا، فیلودندرون، سانس وی یریا، پوتوس، سکاندس و هلکسین اشاره کرد.

۲. موقعیت نیمه سایه

وقتی است که گیاه به پنجره بدون آفتاب یا با فاصله ای از پنجره آفتاب رو قرار داشته باشد. گونه های سازگار : آگلونما، آسپیدیسترا، دراسنا، فاتسهدرا، سرخس، فیکوس، فیتونیا، پاپیتال، مارانتا، فاتسیا، فیلودندرون، سانس وی یریا، پوتوس و اشک نوزاد می توان اشاره کرد

۳. موقعیت روشن اما بی آفتاب

وقتی است که گیاه روی لبه پنجره بی آفتاب یا نزدیک پنجره رو به آفتاب باشد. گونه های سازگار : آنتوریوم، مارچوبه ، آزاله، بگونیا، بروملیاد، سجافی(گندمی)، کولومنئا، سیکلامن، دیفن باخیا، فوکسیا، انواع پیاز ها ،هدرا، برگ انجیری، فیلودندرون، پیلئا، اسپانیفیلیوم و شفلرا

۴. موقعیت تا حدودی دارای نور مستقیم

وقتی است که گیاه روی لبه پنجره یا نزدیک به پنجره رو به شرق یا رو به غرب باشد گونه های سازگار : بلوپرون،فلفل زینتی ، سجافی(گندمی)، داوودی،کروتون، فیکوس، هویا، ایمپاتینس، بنت قنسول، برگ بیدی، زیربنا، نرترا، پلومباگو، سنت پولیا و سانس وی یریا

۵. موقعیت پنجره آفتاب رو

وقتی است که گیاه روی لبه پنجره یا نزدیک به پنجره رو به جنوب باشد ممکن است در نیمه تابستان ،گاهی کمی سایه نیز لازم داشته باشد. گونه های سازگار : آکاسیا، آگاپانتوس، گیاهان بستر ساز، گل کاغذی، بوواردیا، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (آبدار)،   کالیستمون،  کلوزیا، مرکبات، حسن یوسف، هلیوتروپیوم، ختمی زینتی، یاسمن، لانتانا، خرزهره، شمعدانی، زبرینا

۶. موقعیت بی نیاز از گرما در زمستان

وقتی است که گیاه باید در محوطه ای قرار بگیرد که در فصل سرما وسیله گرمایشی در محوطه نباشد یا دور از گیاه قرار بگیرد. گونه های سازگار : کاج مطبق، آسپیدیسترا، بلوپرون، انواع کاکتوس و گیاهان گوشتی (آبدار) ، سجافی(گندمی)، سینرر، خورشیدی،سیکلا من، فاتسهدرا، فاتیسا، پایتال، ساکسی فراژ، رز، زبریناو سانس وی یریا

۷. موقعیت نیازمند به گرما در زمستان

وقتی است که گیاه باید در فصل سرما نزدیک به وسیله گرمایشی قرار بگیرد. البته دراین وضعیت باید میزان رطوبت را برای جبران تاثیرات متقابل هوای خشک بالا برد. گونه های سازگار : آکمئا،انواع کاکتوس و گیاهان گوشتی (آبدار)سجافی(گندمی)،دراسنا،فیکوس،بلوط ابریشمی،گل حنا،نریوم،انواع نخل