همه گیاهان چه آپارتمانی چه غیر آپارتمانی به مقداری نیتروژن ، فسفر و پتاسیم و نیز به مقدار مختصری عناصر کم مصرف نیاز دارند . گیاه هنگامی می تواند به خوبی رشد کند و برگ و گل های مطلوب و مناسب ( از نظر اندازه ) تولید کند که این مواد را در دسترس داشته باشد . مرسوم است که در باغچه ها ، کود شیمیایی را به صورت سرک روی خاک می پاشند ، اما گیاه نمی تواند ریشه های تازه ای تولید کند و به سطح زمین بفرستد تا از این کود ها استفاده کند .

در مورد گیاهان آپارتمانی وضع فرق می کند . خاک یا کمپوست گلدان حاوی مقدار کاملا محدودی از مواد غذایی است و به همین مقدار مواد غذایی نیز به مصرف گیاه میرسد یا همراه با آب اضافی گلدان به به زیرگلدانی میرسد.هنگامی که ذخیره مواد غذایی گلدان به پایا ن رسید، آن مواد در دوره رشد گیاه باید تامین شود . کاکتوس می تواند مدت ها بدون مواد غذایی به زندگی ادامه دهد ، اما گیاهان برگی و گیاهان گلدار که به گل می نشینند اگر به خوبی تغذیه نشوند به طور جدی آسیب می بینند .

نشانه های خطر کمبود مقدار مواد غذایی

نشانه های خطر بالا بودن مقدار مواد غذایی

قواعد مربوط به تغذیه گیاهان

– اگر گیاه در خاک یا کمپوست می روید ، تغذیه آن روش خاص دارد . مواقعی هست که گیاه به مواد غذایی موجود در گلدان نیاز ندارد .

– میزان مواد غذایی لازم برای هر گیاه به اندازه آن گیاه و اندازه گلدان بستگی دارد .

– معمول ترین روش کود دهی به گیاهان آن است که وقتی آن گیاه در فصل رویش یا در دوره گلدهی است ، مقدار مواد غذایی را همراه آب آبیاری به گلدان اضافه کنند .

– وقتی گیاه در حالت استراحت باشد ، دادن مواد غذایی به آن باید متوقف یا کم شود.

دو عنوان مهم و کاربردی درباره ی شیوه تامین مواد غذایی گیاهان

۱. به گیاهان چه غذایی باید داده شود

مواد غذایی گیاهان آپارتمانی تقریبا همیشه از کود های شیمیایی حاوی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم می شود . اگر روی بر چسب ، نام یکی از این مواد برده نشده است ، می توان گفت که آن ماده در آن کود شیمیایی وجود ندارد . انواع دیگر مواد غذایی گیاهی از جمله عصاره لاشبرگ (هوموس ) ، عناصر کم مصرف و غیره نیز در بازار در دسترس است.

الف - دانه ها و پودرهای انحلال ناپذیر

مصرف کود های شیمیایی که به صورت پودر یا دانه درست شده اند ، برای گیاهان گلدانی محدودیت هایی دارد . این نوع کود های شیمیایی روی خاک ریخته می شوند یعنی پایان نمی روند تا در اختیار ریشه های گیاه قرار گیرند . در دوره استراحت نباید به گیاه غذا داد ، غذای از قبل داده شده همچنان در گلدان باقی است .

ب - کود های شیمیایی به صورت قرص یا چوبک

فرو کردنقرص یا چوبک های دارای  کود های شیمیایی در خاک گلدان ساده است اما نقص هایی دارد : ماده غذایی در یک نقطه گلدان متمرکز می شود . دیگر اینکه به هنگام استراحت گیاه نمی توان به سادگی ماده غذایی را از محیط ریشه حذف کرد .

ج - کود های شیمیایی مایع

استفاده از کود های شیمیایی مایع موثر ترین راه تغذیه گیاهان است . آبیاری و تغذیه به همراه هم هستند و ترس از تغذیه بیش از حد هم از بین می رود . در این روش ، ماده غذایی به آب اضافه و پای گیاه ریخته می شود .

۲. زمان کود دادن

بعد از تعویض گلدان ، کمپوست آن دارای مواد غذایی لازم برای زندگی حدود ۲ ماه گیاه است . بعد از این مدت زمان ، تغذیه گیاه ضروری است ، گیاه در حالت استراحت نباشد . زمان مناسب کود دادن فصل رویش و گلدهی است : بهار تا پاییز برای گیاهان برگی و بسیاری در دوره استراحت تغذیه گیاه باید کاهش یابد یا متوقف شود .عناصر کم مصرف (منگنز ، منیزیم ، آهن ، و غیره ) در بعضی از کود های تهیه شده برای گیاهان آپارتمانی گنجانده می شوند.