هر گیاه اگر بی آب بماند میمیرد برحسب نوع گیاهان مدت زمان از بین رفتن و نابودی آنها از یک روز تا حداکثر یک ماه متغیر است. افراد مبتدی هر روز به گیاهان آب فراوان میدهند و در فصل زمستان از تعداد دفعات آبیاریشان نمیکاهند و هر گاه برگ زرد یا تشنه ای را ببینند فکر میکنند گیاه تشنه است و بلافاصله آنرا آبیاری میکنند این نوع رفتار خاک را شل و خمیر گونه میکند که هیچ گیاه آپارتمانی نمیتواند در آن زنده بماند

غرقاب کردن خاک گلدان، حیاتی ترین عامل زندگی ریشه یعنی هوای خاک را از بین میبرد، ضمن اینکه محیط را برای عوامل بیماری زا  آماده میکند گیاهان از آب بیش از اندازه، بیشتر میمیرند تا از هریک از عوامل دیگر، دراین مواقع میتوان گفت گیاهان را از روی مهربانی میکشیم.

نیاز هر گیاه به آب، ویژه همان گیاه استو متاسفانه دفعات آبیاری مطلوب برای هرگیاه دارای ویژگی ثابتی نیست بلکه به اندازه گیاه ، اندازه گلدان، شرایط محیطی و فصلی بستگی دارد به همین دلیل بهترین راهنمای شما در آبیاری مشاهدات عینی است نه مقدار رطوبت. وسایلی هم برای تنظیم رطوبت خاک گلدان در دسترس هست مخصوصا برای زمان هایی که به مسافرت میروید اما نقطه ضعف این وسایل این است که در زمستان مقدار آب و دفعات آبیاری را کم نمیکند .

نشانه های خطر کم آبی در گیاه

نشانه های خطر پر آبی در گیاه

راهنمای آبیاری

- گیاهانی که خاک آنها در زمستان باید خشک باشد

کاکتوس های بیابانی و گیاهان گوشتی را باید به گونه ای پرورش داد که در دوره رشد فعال از بهار تا پاییز  خاکشان به تناوب مرطوب / خشک باشد و در زمستان خاک این گیاهان تقریبا خشک باید نگهداری شود.

- گیاهانی که خاک آنها باید متناوبا خشک / مرطوب باشد

بیشتر گیاهان آپارتمانی به این دسته تعلق دارند توصیه کلی این است که بین بهار و پاییز باید آب فراوان و مکرر به آنها داده شود، بین دو آبیاری خاک رویی گلدان به عمق ۱/۵ سانتی متر خشک باشدو زمستان آب خیلی کمی داده شود. خشک بودن سطح خاک گیاه مخصوصا در دوره استراحت از پاییز تا بهار مهم است

- گیاهانی که خاکشان باید در همه اوقات مرطوب باشد

بیشتر گیاهان گلدار به این گروه تعلق دارند خاک باید همیشه مرطوب باشد اما خیس نباشد توصیه کلی این است با دقت زیاد زمانی آب داده شود که سطح خاک خشک باشد آبیاری نباید آنقدر زیاد باشد که خاک همیشه از آب اشباع باشد نمیوان قانونی را ارایه داد که چه گیاهانی به این گروه تعلق دارند اید به نیاز های گفته شده برای هرگیاه مراجعه کنید

- گیاهانی که خاک آنها همیشه باید خیس باشد

تعداد گیاهان متعلق به این گروه بسیار کم است باید آنقدر آب داد که خاک آنها همیشه نه صرفا مرطوب بلکه خیس باشد نمونه این گیاهان آکوروس، آزاله و نخل مرداب است

قواعد آب دادن

– ریشه گیاهان به همان اندازه که به آب نیاز دارد، به هوا هم محتاج است یعنی خاک گلدان باید مرطوب باشد نه اشباع از آب

– بعضی از گیاهان بین دوبار آبیاری دوره کوتاه خشکی لازم دارند و بعضی دیگر نه اما همه گیاهان در دوره استراحت خود به آب کمتری نیاز دارند

– باید به نیاز های خاص هر گیاه نیز توجه داشت و بر اساس حدس و گمان عمل نکرد

۵ عنوان مهم و کاربردی درباره ی شیوه صحیح آبیاری گیاهان

1. مشکلات آبیاری

الف) آب گلدان سریع در زیر گلدان جمع میشود و آب در خاک گلدان نفوذ نمیکند. دلیل وضعیت اول فاصله گرفتن خاک از جدار گلدان است میتوانید گلدان را در ظرف پر از آب قرار دهید که آب از ته گلدان جذب خاک شود

ب) آب گلدان سریع در زیر گلدان جمع میشود و آب در خاک گلدان نفوذ نمیکند. دلیل وضعیت اول فاصله گرفتن خاک از جدار گلدان است میتوانید گلدان را در ظرف پر از آب قرار دهید که آب از ته گلدان جذب خاک شود

2. کیفیت آبیاری

آب ولرم تقریبا برای همه گیاهان مناسب و بهتر است آب را یک شب در ظرف نگه دارید تا از مقدار کلر آن کاسته شود و دمای آن نیز به دمای اتاق نزدیک شود اجرای این روش برای گیاهان سخت جان اهمیت ندارد اما برای گیاهان حساس ضروری است

اگر در منطقه ای زندگی میکنید که سختی آب آشامیدنی بالاست، پس از مدتی لایه ای سفید روی خاک گلدان ظاهر میشود این لایه بی ضرر است اما این سختی آب برای گیاهان آهک گریز زیان آور است. بهترین آب غیر سخت آب باران است، اما نباید از آب باران موجود در بشکه هایی که آب آنها راکد است استفاده کرد

3. شیوه آبیاری

میتوانید به دو شیوه عمل کنید یکی آبپاش و دیگری غوطه ور کردن گلدان آب که هر دو دارای مزایایی هستند

الف) بهترین روش در مورد تعداد زیادی از گیاهان، استفاده از آبپاش است. آبپاشی را انتخاب کنید که لوله آن باریک و بلند باشد انتهای لوله را در زیر برگ های گیاه ببرید و به آرامی و بی وقفه آب دهید در دوره رشد، گلدان را تا لبه از آب پر کنید اما در زمستان با دیدن اولین قطره آب از ته گلدان آبیاری را قطع کنید. آب جمع شده در زیر گلدانی را حتما تخلیه کنید

وقتی گیاه زیر آفتاب است هیچ گاه آب ندهید زیرا برگ ها ممکن است بسوزند در زمستان اگر اتاق بدون وسایل گرمایشی است، صبح هنگام آبیاری را انجام دهید ریزش گهگاه برگ ها مسیله مهمی نیست، اما کاری نکنید که گیاه با ریزاندن برگ های خود نیاز به آبیاری را به شما نشان دهد چون درین حالت خاک گلدان خشک شده است نباید گذاشت برگ درختان چوبی مثل آزاله احساس تشنگی کنند.

ب) گیاهانی مانند سنت پولیا، گلوکسینیا و سیکلامن را که دوست ندارند آب به برگ هایشان یا طوقه هایشان پاشیده شود، میتوان از سوراخ ته گلدان آب داد

برای اینکار گلدان را در ظرف دیگری بگذارید و آنقدر آب دهید که سطح آب در ظرف هم ارتفاع باشد با سطح خاک گلدان فرصت دهید که گلدان خیس بخورد و سطح خاک تغییر رنگ دهد پس از آن گلدان را از آب بالا بکشید هر موقع از سوراخ آن آب نچکید، آنرا سرجایش بگذارید

4. زمان آب دادن

نمیتوان با لمس کردن گلدان یا ضربه زدن به آن فهمید که آیا گیاه نیاز به آب دارد یا نه همچنین وزن کردن گلدان نیز با اینکه روش دقیقی محسوب میشود کار ساده ای نیست و کار افراد خبره است. ساده ترین راه این است که در زمستان هفته ای یک بار و در وسط تابستان هر روز سطح خاک را نگاه کنید اگر خشک بود و حالت پودری داشت به آن آب دهید البته به شرطی که در راهنمایی آبیاری آن گیاه این مسیله که همواره باید سطح خاک مرطوب باشد قید شده باشد

در مورد گیاهانی که توصیه نشده است خاکشان همواره مرطوب باشد، انگشت خود را یکی دو سانت در خاک فرو برید، اگر رطوبت احساس نکردید، گلدان را آب دهید. کاکتوس ها و گیاهان گوشتی در زمستان مستثنی هستند اگر در اتاق خنک نگهداری میشوند تا زمانی که آثار پژمردگ در آنها نبینید، به آنها آب ندهید

5. دفعات آبیاری

این طور نیست که همه گل ها یا گیاهان برگی را در روز و ساعت معینی در هفته آبیاری کنیم. فاصله آبیاری گیاهان بر حسب عوامل مختلف بسیار متفاوت است بعضی هر روز نیاز به آب دارند و بعضی دیگر نه. حتی فاصله آبیاری یک نوع خاص گیاه برگی بر حسب فصل سال و شرایط رویش فرق میکند

5-1- دفعات آبیاری بر حسب شرایط طبیعی

با افزایش نور و دما، نیاز به آب نیز در گیاه بالا میرودبوته هایی که در گلدان های کوچک هستند و بوته هایی که چندین سال است گلدان هایشان عوض نشده استنیاز به آبیاری بیشتری دارند. بوته هایی که در گلدان های سفالی هستند نسبت به آنها که در گلدان پلاستیکی هستند به آبیاری بیشتری نیازمندند و بوته هایی که در گلدان های مضاعف یا دوتایی هستند به آب کمتری نیاز دارند

5-2- دفعات آبیاری بر حسب موقع سال

در زمستان رشد گیاه کم یا متوقف میشود درین دوره باید از آبیاری بیش از اندازه پرهیز کرد تا آغاز فصل جدید رشد، در بهار آبیاری از یک تا سه بار در ماه کفایت میکندو در بهار و تابستان، از یک تا سه بار در هفته

5-3- دفعات آبیاری بر حسب نوع گیاه

گیاهان گوشتی نسبت به گیاهان بگ نازک، خشکی را بهتر تحمل میکنند قلمه ها آب کمتری جذب میکنند تا گیاهان بالغ و کامل در هر نوع گیاه هر چه سطح رگ ها بیشتر و سرعت رشد بالاتر باشد، نیاز آن به آب بیشتر است