در استفاده از گیاهان خانگی دو نگرش اساسی وجود دارد

یکی این که به آن ها به عنوان موجوداتی سبز ، دوست داشتنی ، و مورد علاقه نگاه کنیم و آن ها را در جایی قرار دهیم که جا برای رفع نیاز های زیستی شان باشد . در این حالت تا زنده اند از آن ها پرستاری میکنیم و زمانی که از بین رفتند ، ناراحت می شویم. نگرش دوم این است که به آن ها به عنوان دکور زنده نگاه کنیم که به اتاق روح می بخشند . 

 

نگهداری و قرار گیری گیاهان در کنار یکدیگر از نظر ظاهری شامل چهار دسته میشوند که به شرح زیر میباشد
.

باغچه شیشه ای (تراریوم)

باغچه شیشه ای (تراریوم ) ظرفی است شیشه ای یا پلاستیکی شفاف که گیاهان در آن رشد می کنند در بالایی آن ممکن است بسته باشد یا این که با جسمی شفاف… باغچه داخل خانهمی توان گیاه را با گیاهان دیگر در گلجا گذاشت
باغچه داخل خانه عبارت است از گلجایی که در آن چند گیاه رویانده شده اند. گلدان را نمی توان در این گلجا دید .میتوان گلدان ها را بیرون آورد یا کاری کرد که به چشم نیایند …[/vc_column_text][vc_btn title=”اینجا بخوانید…” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fir-blumen.com%2Flearn%2Fgarden-at-home_%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”۱/۴″][vc_single_image image=”۲۸۲۶″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” link=”https://ir-blumen.com/learn/” title=”گیاهان گروهی”][vc_column_text]می توان گیاهان را همراه یا چند گیاه گلدانی دیگر نزدیک به هم نگهداری کرد
[vc_row][vc_column width=”۱/۴″][vc_single_image image=”۲۸۲۳″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” link=”https://ir-blumen.com/learn/” title=”باغچه شیشه ای (تراریوم)”][vc_column_text]می توان گیاه را در ظرف شیشه ای جا داد
باغچه شیشه ای (تراریوم ) ظرفی است شیشه ای یا پلاستیکی شفاف که گیاهان در آن رشد می کنند در بالایی آن ممکن است بسته باشد یا این که با جسمی شفاف…[/vc_column_text][vc_btn title=”اینجا بخوانید…” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fir-blumen.com%2Flearn%2Fterrarium-glass-garden%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”۱/۴″][vc_single_image image=”۲۸۲۷″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” link=”https://ir-blumen.com/learn/” title=”باغچه داخل خانه”][vc_column_text]می توان گیاه را با گیاهان دیگر در گلجا گذاشت
باغچه داخل خانه عبارت است از گلجایی که در آن چند گیاه رویانده شده اند. گلدان را نمی توان در این گلجا دید .میتوان گلدان ها را بیرون آورد یا کاری کرد که به چشم نیایند …[/vc_column_text][vc_btn title=”اینجا بخوانید…” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fir-blumen.com%2Flearn%2Fgarden-at-home_%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”۱/۴″][vc_single_image image=”۲۸۲۶″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” link=”https://ir-blumen.com/learn/” title=”گیاهان گروهی”][vc_column_text]می توان گیاهان را همراه یا چند گیاه گلدانی دیگر نزدیک به هم نگهداری کرد
گلدان های گروهی مجموعه ای از گیاهان هستند که در گلدان ها یا گلجاهای تکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا دسته جمعی بودن یا کوپه ای شدن آن ها …[/vc_column_text][vc_btn title=”اینجا بخوانید…” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fir-blumen.com%2Flearn%2F_group-pots_%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”۱/۴″][vc_single_image image=”۲۸۲۵″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”fadeIn” link=”https://ir-blumen.com/learn/” title=”گیاه تکی ( تک گیاه )”][vc_column_text]این گیاهان ، ممکن است برگی یا گلدار باشند و می توانند تکی در جایی گذاشته شوند . آن ها را می توان در گلدان خود نگهداری کرد یا به گلجاها انتقال داد.انتخاب درست گیاه بسیار با اهمیت میباشد اما توجه به محل قرار گیری، پس زمینه…[/vc_column_text][vc_btn title=”اینجا بخوانید…” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fir-blumen.com%2Flearn%2Fsingle-plant%2F|||”][/vc_column][/vc_row]