وقتی از نیازهای گیاه سخن به میان می آید ، همواره چند موضوع آشنا پشت سر هم ردیف می شود : نور ، آب ، گرما ، رطوبت ، کود شیمیایی .اما به یک موضوع اشاره نمی شود و آن دوره استراحت گیاه است . تقریبا همه گیاهان آپارتمانی در هر سال فعالیت ، به دوره خواب یا استراحت نیاز دارند و این دوره معمولا در زمستان است . بعضی از گیاهان نشانه هایی از خود بروز می دهند که به معنای پایان دوره فعالیت رویشی آنهاست .

در این نشانه ها هیچ خطایی دیده نمی شود و حتی مبتدی ها نیز می توانند بگویند که شیوه مراقبت از گیاهان باید تغییر کند . قسمت های هواییی گیاهان غده ای ( سنبل ، سیکلامن ، گلوکسینیا و غیره ) خشک می شوند ، برگ گیاهان چوبی خزان کننده ( پونیکا (انار) ، بنت قنسول و غیره ) می ریزد .آبیاری همان طور که در مقاله آب مورد نیاز گیاهان را تامین کنیم توصیه شده است  کاهش می یابد یا به کلی قطع می شود . این نشانه ها می رساند که دوره خواب فرا رسیده است.

گیاهان آپارتمانی همیشه سبز متاسفانه نشانه های کمتری بروز می دهند که به دوره استراحت نیاز دارند ( گاهی نیز این نشانه ها برا بروز نمی دهند ) اما در میانه زمستان،زمان کوتاه نوردهی رشد فعال را از گیاهان میگیرد و در اینجا در میابیم که دوره استراحت گیاه فرا رسیده است . در این مرحله باید مقدار و دفعات آبیاری و کوددهی را کم کرد ، شاید هوای خنک تر هم برای گیاه ضروری باشد . گیاه اگر در جایی گرم تر از آن چه توصیه شده است نگهداری شود و آب به همان اندازه به آن داده شود که در بهار داده می شود ، مسلما لطمه خواهد دید. ظهور جوانه های تازه در بهار نشانه قاطعی است از سپری شدن دوران استراحت . به تدریج آبیاری و کوددهی را از سر بگیرید و در صورت لزوم گلدان را عوض کنید

برای گیاهان هوای تازه فراهم کنیم

بر عکس جانوران ، گیاهان در شرایطی نیستند که برای تنفس حتما اکسیژن در اختیار آنان بگذاریم ، آن ها خود تولید کننده اکسیژن اند و بعضی نیز در جاهای سربسته به خوبی رشد می کنند. با وجود این ویژگی بی مانند که گیاهان بسیار ضروری است

نتایج موثر تغییر در هوای اطراف گیاهان

  1. دمای محیط را در هوای گرم تا حدودی پایین می آورد .
  2. رطوبت هوا را که گاهی باعث ایجاد بیماری بوتریتیس می شود ، پایین می آورد .
  3. استحکتم ساقه ها و مقاومت در برابر بیماری ها را بالا می برد.
  4. گاز های سمی مختصری را که در محیط گیاه باشد ، دور میکند .
  5. گاز های متصاعد شده از منابع مختلف ( مانند بخاری های زغال سنگی و نفتی ، رنگ نقاشی ، سیب رسیده و غیره ) به گیاهان برگی و گلدار صدمه می زنند .
  6. گیاهان که برگ های چرمی ضخیم دارند ، به این شرایط بیشتر مقاوم اند .
  7. امروزه دیگر گاز زغال کمتر در اتاقی متصاعد می شود ، اما گاز طبیعی جانشین آن شده است . دود سیگار به اندازه ای نیست که بتوان آن را برای گیاه زیان آور دانست.

برای بعضی از گیاهان ، تهویه به تنهایی کفایت نمی کند . در تابستان باید آن ها را به بیرون از اتاق برد و در هوای آزاد نگه داشت . این گیاهان عبارت اند از : آکاسیا ، پرتقال زینتی ، سیتی سوس ، اونیموس ، کاکتوس جنگلی ، یاسمن ، لاروس ، پاسیفلورا ، پونیکا ( انار ) و یو