شکل ۱. گیاهان علفی(گندمی) : شامل دو دسته باریک و پهن می شوند

گیاهان علفی باریک

این گیاهان برگ های باریک و دراز دارند و عادت رشد آنها مانند علف هایی صحرایی است. از این نوع گیاهان تعداد کمی به صورت گیاهان خانگی عرضه می شوند، زیرا شکل برگ آنها معمولا هیچ گاه برای دکوراسیون داخلی مطلوب نیست. چندین نوع گیاه علفی جز گیاهان خانگی فهرست شده اند اما چندان از آنها استفاده نمی شود.

گیاهان علفی باریک

این گیاهان، نسبت به گیاهان علفی برگ باریک معمول ترند. سجافی(گندمی) یکی از گیاهان برگی خانگی است که بیشترین گستردگی را دارد. چندین گیاه گلدار نیز برگ هایی مانند این گیاهان دارن

شکل ۲. گیاهان پرپشت

گیاهان پرپشت مجموعه گستره از واریته های هستند که به هیچ دسته دیگری شباهت ندارند. شکل کلی آنها به این گونه است که چندین ساقه از خاک بیرون می آید و الگوی رشدشان نه مشخصا عمودی است و نه افقی. این گیاهان ممکن است کوچک و به هم فشرده باشند مانند پیرومیا یا بلند و بوته ای مثل شمشاد ژاپنی. بعضی از گیاهان به طور طبیعی بوته ای هستند و شاخه های جانبی تولید می کنند، بعضی دیگر را باید سرشاخه بری کرد تا به بوته آب تبدیل شوند. در بخش روش نگهداری در مورد هر گیاه پر پشت ضرورت سرشاخه بری برای آن گیاه خاص نیز اضافه شده است

شکل ۳. گیاهان راست که شامل سه دسته ستونی ، درختان ، و نخل های دروغین می شوند

گیاهان راست ساقه ای تولید می کنند که مشخصا به حالت عمودی رشد می کنند.ارتفاع این گیاهان از ۲ سانتی متر تا ۳ متر(تا سقف اتاق) متغیر است. گیاهان راست با اندازه متوسط از اجزای ترکیبی مهم مجموعه گیاهان خانگی هستند و با قد بلند خود تاثیر رشد افقی گیاهان طوقه ای(روزت)، رونده، و گیاهان پرپشت کوتاه قد را جبران می کنند. گیاهان راست و بلند را اغلب به صورت نمونه تکی در نقاط کانونی قرار می دهند

گیاهان ستونی

این گیاهان ساقه های عمودی ظخیم دارند ممکن است برگدار یا بی برگ باشند که در این حالت از زیبایی آنها کاسته نمی شوند. بسیاری از کاکتوس ها و بعضی از گیاهان گوشتی این عادت رشد را دارند

درختان

گروه مهمی از گیاهان خانگی هستند و هرجا باشند منظره ای تماشایی به وجور می آورند و در بسیاری از مجموعه ها(گل سرسبد) شمره می شوند.همه درختان، شکل کلی واحدی دارند: یک شاخه مرکزی منشعب یا غیر منشعب دارای برگ با دمبرگ های کوتاه، بعضی ازاین درختان کاملا کوچک اند مثل کرچک هندی جوان یا گیاه گوشتی(آبدار) مینیاتوری، بعضی دیگر تا آنجا رشد می کنند که به سقف اتاق می رسند.

نخل های دروغین

ساقه این گیاه با دنباله های دراز قاعده ای برگ پوشیده است.این گیاهان وقتی بزرگ می شوند فقط بخش بالایی شان برگدار است و به ظاهر نخل می شوند.نخل های دروغین بزرگ را معمولا در بخش های همگانی مجتمع های ساختمانی قرار می دهند

شکل ۴. گیاهان بالارونده و آویزی که شامل سه دسته بالا رونده، رونده / آویزی و گیاهان آویزی می شوند

گیاهان بالا رونده آویزی ساقه هایی دارند که پس از رسیدن به حد بلوغ، باید تکیه گاه داشته باشند تا بالا روند وگرنه به سمت پایین و اطراف گلدان آویزان می شوند.بسیاری از این گیاهان را می توان به هر دو صورت پرورش داد. اگر به صورت بالا رونده نگهداری شوند آنها را روی نی، نخ، داربست، سیم، قلاب، یا تکیه گاه های عمومی پرورش می دهند.این گیاهان را می توان در گلدان های متصل به دیوار یا چارچوب پنجره ها رویاند.همچنین می توان آنها را روی تکیه گاه محکم پرورش داد و به عنوان جدا کننده اتاق ها از آنها استفاده کرد

بالارونده

همواره به سمت بالا رشد می کنند. واریته ها پیچنده را به گونه ای تربیت میکنند که به دور تکیه گاه خود بپیچند. واریته هایی که پیچک یا اندام های پیچنده تولید می کنند، باید با فاصله به تکیه گاه وصل شوند. اگر تکیه گاهی نباشد که پیچک گیاه به آن گیر کند، ساقه های گیاه به هم گره می خورند. واریته هایی که ریشه هوای تولید می کنند، بهتر است روی قطعات خزه رویانده شود

گیاهان رونده / آویزی

برای نگهداری در خانه، گیاهان بسیار مناسب هستند. تعداد زیادی از گیاهان معمول و موجود در خانه ها به این گروه تعلق دارند. وقتی آنها را به عنوان گیاه بالا رونده برویانید، بهتر آن است که همه ساقه های آنها به یک سیم متصل نشوند. اگر ساقه ها روی داربست یا روی تکیه گاه بخش شوند خوش منظره خواهد شد. اگر از آنها به عنوان گیاه آویزی استفاده می کنیم ضرورت دارد نوک ساقه ها را ببریم تا از رشد نامنظم آن جلوگیری شود

گیاهان آویزی

همواره به صورت آویزان رشد می کنند. ساقه هایی دارند که رو به پایین آویزان است. همچنین به حالت رونده نیز دیده می شوند در این حالت ساقه هایشان به صورت افقی بر سطح زمین رشد می کنند. بسیاری از این گیاهان شاخ و برگ های جلب توجه یا گل های جذاب دارند و زمانی که در سبد آویزان رشد کنند یا روی چهار پایه بلند گذاشته شوند، بهترین حالت را دارند.

شکل ۵. گیاهان روزت که شامل سه دسته گیاهان روزت (بیساگ)مسطح ، گیاهان روزت (طوقه برگی) گوشتی و گیاهان روزت (بیساگ)قیفی می شوند

گیاهان روزت (بیساگ) مسطح

برگ های بزرگی دارند که کم و بیش به صورت افقی قرار می گیرند و شکل روزت (طوقه ای) نا فشرده ای را به وجود می آورند.تعدادی از گیاهان گلده این گونه رشد می کنند.

گیاهان روزت (طوقه برگی )گوشتی

برگ های گوشتی دارند در چند ردیف و اغلب به هم فشرده که تا حدودی افقی یا کمی به طرف بالا قرار گرفته اند. در بیابان (زیستگاه طبیعی این گیاهان) این آرایش برگی به حفظ رطوبت در گیاه کمک می کند

گیاهان روزت ( بیساگ ) قیفی

در میان گیاهان خانواده آناناس سانان دیده می شوند. بخش پایینی برگ های تسمه مانند این گیاهان طوری است که استوانه تو خالی به وجود می آورند در این استوانه، آب باران جمع می شود. نواحی گرمسیری که زیستگاه این گیاهان است، این آب اهمیت دارد. گیاهان این خانواده معمولا بزرگ اند و برگ هایشان به اطراف پراکنده است.

شکل ۶ گیاهان توپی

گیاهان توپی بی برگ و کاملا گرد هستند. این گیاهان همگی از کاکتوس ها هستند و سطح ساقه آنها ممکن است صاف یا پوشیده از تار و خار باشد