زیستگاه طبیعی بیشتر گیاهان آپارتمانی مناطق گرمسیری است. در مناطق دیگر، بیشتر این گیاهان را در گلخانه پرورش میدهند این دو وضعیت ساده نشان میدهد که دمای بالا در محیط پرورشی این گیاهان اهمیت دارد.

حقیقت آن است که تعداد اندکی از گیاهان در شرایط رشد معمولی اتاق در دمای بالاتر از ۲۵ سانتی گراد میتوانند به شکلی مناسب رشد کنند و سرزنده بمانند دلیل این موضوع آن است که در اتاق مقدار نوری که به برگ ها میتاید و مقدار رطوبت موجود در هوا، به مراتب از آنچه مناطق گرمسیری یا گلخانه ها وجود دارد کمتر است و بنابراین نیاز به حرارت نیز به همین نسبت کمتر خواهد بود

نشانه های خطر به هنگامی که دما نامناسب باشد

۱٫ تقریبا همه گیاهان آپارتمانی زمانی شادابی خود را حفظ میکنندکه دمای محیطشان بین ۱۲ تا ۲۱ درجه سانتی گراد باشد

۲٫ اغلب آنها زمانی شاداب ترند که دما کمی پایین تر از میزانی باشد که انسان در آن اخساس راحتی میکند البته برای این قواعد کلی استثنایی هم وجود دارد

۳٫ بسیاری از گیاهان گلدار گلدانی و بعضی از گیاهان برگی آپارتمانی به محیط های خنک تری نیاز دارندکه حداکثر دمای آنها ۱۷ درجه سانتی گراد میباشد از طرف دیگر، انواع ظریف تر به دمای حداقل ۱۷ درجه سانتی گرادنیاز دارند

۴٫ گیاهان گلدانی گرما دوست و رطوبت دوست را میتوان روی سینی شنی و سینی را روی تاقچه نزدیک وسایل گرمایشی قرار داد

۵٫ برای آموزش ساخت سینی شینی مقاله گروه بندی گیاهان را مطالعه کنید

۶٫ تحمل گیاهان مشخصا بالاست، این گیاهان زمانی کوتاه میتوانند در دای بالاتر یا پایین تر از گستره مطلوب دما تاب بیاورند دشمن اصلی این نوع گیاهان نوسانات دماست .

۷٫ به عنوان قانون کلی گیاهان کاهش دمارا در طول شب به اندازه ۲/۵ تا ۵ درجه سانتی گراد خیلی خوب میپذیرند، اما کاهش ناگهانی دما به اندازه ۱۰ درجه سانتی گراد خطرناک و کشنده است

۸٫ سعی کنید با چسباندن نوار یا پوشاندن درز پنجره ها و یا جا بجا کردن گلدان به کمی دور تر از پنجره ها، گیاهان را در مواقع یخبندان از آسیب محفوظ نگه دارید کاکتوس ها و گیاهان گوشتی ازین قاعده مستثنی هستند زیستگاه اصلی این گیاهان (بیایان ها ) به گونه ای است که با شب های سرد و روز های داغ سازگار هستند بنابراین در شرایط پرورشی آنها در خانه نیز اگر به همین منوال باشد مشکل خاصی پیش نمی آید.

قانون گرما

گیاهان آپارتمانی در دوره رشد نیاز به دمای معتدل و تقریبا ثابت و در دوره استراحت نیاز به دمای پایین تری دارند.

راهنمای دمای مناسب گیاهان

– حداکثر دمای مناسب برای بسیاری از گیاهان آپارتمانی ۳۰ درجه سانتی گراد است به شرطی که رطوبت هوا را حتما تامین کنید

– حداکثر دمای مناسب برای بسیاری از گیاهان آپارتمانی در صورت عدم تامین رطوبت هوا ۲۴ درجه سانتی گراد است

– حداقل دما برای گیاهان ظریف ۱۶ درجه سانتی گراد است ( گیاهان ظریف مانند آکالیفا، آگلنما، آنتوریوم، کالادیوم، کالاته،سیسوس، دیفن باخیا، دیری گوتکا، سنت پولیا، سینگونیوم)

– حداقل دما برای گیاهان نیمه سخت جان بین ۱۰تا ۱۳ درجه سانتی گراد است ( گساهان نیمه سخت جان مانند آفلاندرا، آروکاریا، آسپاراگوس، بگونیا، بروملیاد، دراسنا و …)

– حداقل دما برای گیاهان سخت جان بین ۵ تا ۷ درجه سانتی گراد است ( گیاهان سخت جان مانند کلروفتیوم، فاتسهدار، هدرا، هلکسین، پلارگونیوم، گیاهان گوشتی، برگ بیدی، پیچ ها، یوکاو…)